Ilustrasi. Foto: Pexels
Ilustrasi. Foto: Pexels

Simak, Ini Bacaan Doa Kamilin Dibaca Setelah Salat Tarawih

Muhammad Syahrul Ramadhan • 26 Maret 2023 16:18
Jakarta: Doa Kalimini merupakan salah satu doa yang dianjurkan untuk dibaca setelah salat tarawih. Doa ini berisi permohonan kesempurnaan iman hingga keselamatan di akhirat.
 
Dikutip dari NU Online, bacaan doa Kamilin ini merupakan hasil ijazah dari Kiai Abdul Hadi (Langitan), Kiai Ma'shum (Lasem), Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, dan Syekh Yasin bin Isa al-Fadani yang kemudian KH Abdullah Faqih memberikan ijazah kepada siapa saja yang mengamalkan. Doa yang memohon terbentuknya pribadi-pribadi sempurna (kamilin) dalam hal keimanan ini pun termaktub di kitab-kitab doa ulama. 
 
Salah satunya, Majmu'ah Maqruat Yaumiyah wa Usbu'iyyah karya Pengasuh Pesantren Langitan Tuban KH Muhammad bin Abdullah Faqih. 

Bacaan Doa Kamilin

Doa Kamilin biasanya dibaca setelah salat tarawih berjamaah di musala atau masjid. Meski begitu doa ini juga bisa dibaca sendiri. Simak bacaan doa Kamilin di sini.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Simak, Ini Bacaan Doa Kamilin Dibaca Setelah Salat Tarawih

Bacaan Latin Doa Kamilin

Allahummaj'alnaa bil iimaani kaamiliin. Wa lil faraaidli muaddiin. Wa lish-shlaati haafidhiin. Wa liz-zakaati faa'iliin. Wa lima 'indaka thaalibiin. Wa li 'afwika raajiin. Wa bil-hudaa mutamassikiin. Wa 'anil laghwi mu'ridliin.
 
Wa fid-dunyaa zaahdiin. Wa fil 'aakhirati raaghibiin. Wa bil-qadlaa'I raadliin. Wa lin na'maa'I syaakiriin. Wa 'alal balaa'i shaabiriin. Wa tahta liwaa'i muhammadin shallallaahu 'alaihi wasallam yaumal qiyaamati saa'iriina wa alal haudli waaridiin.
 
Wa ilal jannati daakhiliin. Wa minan naari naajiin. Wa 'alaa sariirl karaamati qaa'idiin. Wa bi huurun 'in mutazawwijiin. Wa min sundusin wa istabraqiin wadiibaajin mutalabbisiin. Wa min tha'aamil jannati aakiliin.
 
Wa min labanin wa 'asalin mushaffan syaaribiin. Bi akwaabin wa abaariiqa wa ka'sin min ma'iin. Ma'al ladziina an'amta 'alaihim minan nabiyyiina wash shiddiiqiina wasy syuhadaa'i wash shaalihiina wa hasuna ulaa'ika rafiiqan. Daalikal fadl-lu minallaahi wa kafaa billaahi 'aliiman.
 
Allaahummaj'alnaa fii haadzihil lailatisy syahrisy syariifail mubaarakah minas su'adaa'il maqbuuliin. Wa laa taj'alnaa minal asyqiyaa'il marduudiin. Wa shallallaahu 'alaa sayyidinaa muhammadin wa alihi wa shahbihi ajma'iin. Birahmatika yaa arhamar raahimiin wal hamdulillaahi rabbil 'aalamiin.

 
Artinya: Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sempurna imannya, yang memenuhi kewajiban-kewajiban, yang memelihara salat, yang mengeluarkan zakat, yang mencari semua yang ada di sisi-Mu, yang mengharapkan ampunan-Mu, yang berpegang pada petunjuk, yang berpaling dari kebatilan, yang zuhud di dunia, yang menyenangi akhirat, yang rida dengan qada-Mu (ketentuan-Mu), yang mensyukuri nikmat, yang sabar atas segala musibah, yang berada di bawah panji-panji junjungan kami, Nabi Muhammad, pada hari kiamat, yang mengunjungi telaga (Nabi Muhammad), yang masuk ke dalam surga, yang selamat dari api neraka, yang duduk di atas ranjang kemuliaan, yang menikah dengan para bidadari, yang mengenakan berbagai sutra, yang makan makanan surga, yang minum susu dan madu murni dengan gelas, cangkir, dan cawan bersama orang-orang yang Engkau beri nikmat dari kalangan para nabi, shiddiqin, syuhada, dan orang-orang shalih. Mereka itulah teman yang terbaik. Itulah keutamaan (anugerah) dari Allah, dan cukuplah bahwa Allah Maha Mengetahui.
 
Ya Allah, jadikanlah kami pada malam yang mulia dan diberkahi ini termasuk orang-orang yang bahagia dan diterima amalnya, dan janganlah Engkau jadikan kami tergolong orang-orang yang celaka dan ditolak amalnya. Semoga Allah mencurahkan rahmat-Nya atas junjungan kami Muhammad, serta seluruh keluarga dan shahabat beliau. Berkat rahmat-Mu, wahai Yang Paling Penyayang di antara yang penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.
 
Baca juga: ?Salat Tarawih Berjamaah atau Sendiri, Mana Yang Lebih Utama?

Demikian tadi bacaan doa Kamilin. Sobat Medcom bisa mengamalkannya setelah salat tarawih dan berdzikir.
 
(RUL)
LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif