Ilustrasi Al-Qur'an. DOK Pexel
Ilustrasi Al-Qur'an. DOK Pexel

Ihsan Adalah: Pengertian, Ciri-ciri dan Dalilnya

Renatha Swasty • 02 Oktober 2023 11:35
Jakarta: Salah satu pilar penting dalam bangunan agama Islam selain iman dan islam adalah ihsan. Ihsan merupakan pembuktian atas keimanan dan keislaman seseorang.
 
Ihsan secara harfiah berarti kebaikan sebagai perilaku, bukan sekadar pengetahuan tentang kebaikan sebagai etika. Ihsan dapat menjadi alternatif di tengah krisis akhlak di mana kebaikan hanya berhenti pada level pengetahuan atau jargon, tidak sampai pada tindakan atau aksi nyata.
 
Nah, yuk kita bahas lebih jauh soal ihsan berikut ini:

Pengertian ihsan

Dikutip dari laman umsu.ac.id, ihsan adalah konsep dalam agama Islam yang mengacu pada kualitas atau tindakan yang baik, terpuji, dan sempurna. Secara harfiah, ihsan berasal dari kata Arab yang berarti “kebaikan”, “keindahan”, atau “kemurahan hati”.
Konsep ihsan mencakup tindakan dan perilaku yang dilakukan dengan kesadaran penuh, ketulusan, dan upaya maksimal untuk mencapai kualitas terbaik. Dalam Islam, ihsan dikaitkan dengan konsep iman (keyakinan) dan islam (perbuatan baik).
 
Ketiga konsep ini membentuk dasar dari agama Islam. Ihsan diperintahkan oleh Allah kepada umat muslim dan dianggap sebagai tingkatan tertinggi dalam menjalankan ibadah dan menghadapi kehidupan sehari-hari.

Ciri-ciri ihsan

Berikut ciri-ciri ihsan dikutip dari laman umsu.ac.id:

1. Ketakwaan kepada Allah

Ihsan mendorong individu untuk memiliki kesadaran mendalam akan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan. Hal ini melibatkan kepatuhan, pengabdian, dan cinta yang kuat kepada Allah.

2. Kualitas dan keindahan dalam ibadah

Ihsan melibatkan pelaksanaan ibadah dengan kualitas terbaik dan kesadaran penuh. Ini mencakup pemahaman dan penghayatan mendalam tentang arti dan tujuan ibadah serta melibatkan pengabdian dengan kelembutan, ketulusan, dan kekhusyukan.

3. Berperilaku etis

Ihsan mendorong individu untuk berperilaku dengan etika yang baik dan menjalankan tindakan yang benar. Ini termasuk adil dalam hubungan dengan orang lain, jujur, murah hati, dan berlaku baik kepada sesama manusia dan makhluk lainnya.

4. Kesadaran terhadap akhirat

Ihsan mengajarkan pentingnya kesadaran dan persiapan untuk kehidupan akhirat. Individu yang memiliki ihsan akan menjalani kehidupan ini dengan tujuan akhirat sebagai fokus utama, mempertimbangkan konsekuensi akhirat dalam setiap tindakan dan keputusan.

5. Kasih sayang dan empati

Ihsan mencakup pemberian kasih sayang, perhatian, dan empati kepada sesama manusia. Individu yang memiliki ihsan berusaha untuk memahami, membantu, dan melayani orang lain dengan penuh kebaikan dan kelembutan.

6. Konsistensi dan ketekunan

Ihsan melibatkan konsistensi dalam beribadah dan berperilaku baik. Individu yang memiliki ihsan akan tetap berpegang pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama dalam segala situasi, serta memiliki ketekunan dalam menjalankan amal ibadah sehari-hari.

7. Rendah hati

Ihsan melibatkan sikap rendah hati dan menghindari sifat kesombongan dan riya (berbuat baik untuk pamer). Individu yang memiliki ihsan menyadari semua kebaikan berasal dari Allah dan mereka berusaha untuk tetap rendah hati dalam semua tindakan dan prestasi.

8. Kesempurnaan dalam karakter

Ihsan mengajarkan pentingnya pembentukan karakter yang baik. Individu yang memiliki ihsan berusaha untuk mengembangkan sifat-sifat yang terpuji seperti kesabaran, kejujuran, keberanian, kemurahan hati, dan keadilan.

Dalil ihsan

Ada beberapa ayat Al-Qur’an dan hadis yang menggambarkan ihsan secara umum. Dikutip dari laman nu.or.id, dalam surat An-Nahl ayat 90, Allah memerintahkan kepada umat manusia untuk berbuat adil, berbuat baik (ihsan), mengulurkan bantuan untuk kerabat.
 
Rasulullah pada suatu kesempatan menyebut kaitan erat ihsan dan iman. "Orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya (ihsan)," (HR Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ahmad, Al-Baihaqi, dan Ad-Darimi).
 
Rasulullah juga berpesan kepada Mu‘adz, "Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah di mana saja berada. Iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya itu dapat menghapusnya. Interaksilah dengan orang lain dengan akhlak yang baik." (HR Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ahmad, dan Al-Hakim)
 
Rasulullah SAW pada kesempatan lain mengatakan, "Orang pilihan di antara kalian adalah mereka yang baik akhlaknya," (HR Bukhari, Muslim, dan At-Tirmidzi).
 
Itulah penjelasan soal ihsan mulai dari pengertian, ciri-ciri, dan dalilnya. Semoga kita semua selalu dapat berbuat ihsan.
 
Baca juga: Ciri-Ciri dan Keutamaan Orang yang Memiliki Sifat Qanaah

Kuliah di kampus favorit dengan beasiswa full kini bukan lagi mimpi, karena ada 426 Beasiswa Full dari 21 Kampus yang tersebar di berbagai kota Indonesia. Info lebih lanjut klik, osc.medcom.id
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

(REN)
LEAVE A COMMENT
LOADING
social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif